Hvad er Landsbyen?

Her kan du blandt andet læse mere om, hvem vi er i Landsbyen, hvordan vi forstår vores fællesskab og værdier, om husenes arkitektur og om køb og salg af husene.