Traditioner

Vi fester sammen
Som regel holder vi disse fester og arrangementer hen over året:

- Fastelavn – som regel på fastelavnssøndag, hvor vi slår katten af tønden i alleen og spiser fastelavnsboller i Fælleshuset

- Sommerfest med skiftende program. I år holdt vi en stor Byfest

- Sankt Hans – som regel fællesspisning med fælles grill og lille Sankt Hans-bål ved Fælleshuset

- Juleklip – som regel 1. eller 2. søndag i advent mødes vi til juleklip, gløgg og æbleskiver i Fælleshuset

- Nytårsaften – for alle familier, der har lyst.

Andre fester – det skifter, om vi holder julefrokost, running dinner eller andre slags fester, men der er altid god stemning, hvis nogen har lyst til at arrangere noget. Visionsdagen sluttes også altid af med en fest.