Fællesskabet

Hjertet i Landsbyen er fælleshuset. Det er her, mange af vores aktiviteter foregår, og her, vi mødes, fester, diskuterer, leger, spiser osv. Når man vælger at bo i Landsbyen, er der selvfølgelig også en forventning om, at man er interesseret i at deltage aktivt i fællesskabet.

Fællesspisning
Fællesspisningen er et vigtigt element i Landsbyen. Her får vi talt uformelt sammen og kan følge lidt med i hinandens dagligdag. Der er som regel fællesspisning tre dage om ugen, og man tilmelder sig fællesspisningen de dage, hvor man kan og vil. Typisk deltager 50-70 personer i fællesspisningen . Det er for de fleste en kæmpe stor hjælp i hverdagen, da det frigiver tid i den enkelte familie, hvor man jo ellers vil stå med indkøb, madlavning og oprydning. Det kan måske lyde helt uoverskueligt at lave mad til så mange mennesker. Men man vænner sig faktisk ret hurtigt til det. Og da vi har et velindrettet industrikøkken og hjælper hinanden, går det efterhånden ret nemt. Læs mere om fællesspisningen under At bo i Landsbyen. 

Initiativer og tilbud
Udover de ugentlige fællesspisninger, har vi også tradition for en årlig sommerfest, fastelavn, halloween, juleklip og nytårsaften osv. Deltagelse i arrangementerne er selvfølgelig afhængigt af den enkeltes lyst og interesser. Vore store fællesarealer gør det samtidig muligt, at vi kan have nyttehaver, høns, legeplads, Crossfit og bålpladser. Desuden boldbane og kælkebakke tæt ved. Vores lille landsby er et ideelt sted for børn at bo med mange legekammerater i alle aldre, meget plads og gode muligheder for at lege frit. Læs mere under Traditioner og Udeliv. 

Forventninger
Det forventes til gengæld, at man møder op til fællesmøder og her er med til at drøfte og beslutte, hvad der skal ske med Landsbyen. At man tager del i arbejdsdage og dermed bidrager til, at rammerne kan forblive brugbare og udvikle sig. Og sidst - men ikke mindst - at man tager en kokketjans en gang ca. hver 6. uge. Til gengæld byder Landsbyen på et fællesskab med en masse unikke muligheder for både børn og voksne. Læs mere under At bo i Landsbyen.