Arbejdsdag

To gange om året har vi en meget effektiv og hyggelig arbejdsdag. Det er som regel den første lørdag i maj og første lørdag i oktober. Her får både udendørsarealerne og fælleshuset en omgang. Det er både nye projekter, der bliver sat i gang, som fx en bro ud i vores lille sø, eller vedligeholdelse som fx at reparere vores legeplads, luge ukrudt, rense søen osv. Vi spiser frokost sammen, snakker og hygger. Det er altid en rigtig dejlig dag, hvor Landsbyen summer af liv. Børnene er også med.

Typisk er der to personer, som et par måneder forinden melder sig som tovholdere. De sørger for overblik, beskrivelser af opgaverne og bestilling af materialer forud for arbejdsdagen. Driftsgrupperne er ansvarlige for at melde ind til tovholderne, hvad der er behov for at blive ordnet eller repareret.

Hvis man er forhindret i at deltage i en arbejdsdag, melder man afbud til tovholderen. Der laves så som regel et opsamlingsheat, hvor de arbejdsopgaver, der ikke blev nået på arbejdsdagen, gøres færdige.