Fællesmøder

Når man flytter ind i Landsbyen, forventer vi, at man ønsker at tage aktiv del i fællesskabet. Fællesmøderne er Landsbyens sted for information, drøftelse og beslutning. Vi holder fællesmøde først i hver måned efter en rullende kalender, sådan at der er fællesmøde den første tirsdag, onsdag eller torsdag i hver måned.

Dagsorden og referater fra tidligere møder kan findes på vores intranet Sharepoint under Fællesmøder.

Hvis man har punkter til dagsordenen eller ønsker at stille et forslag til næste fællesmøde, skal de sendes til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet, som holdes en uge inden fællesmødet.